بسته قرمز

توضیحات وضعیت امکانات ردیف
ارسال پیامک 1
ارسال ایمیل 2
BTS ایرانسل 3
ایرانسل منطقه ای 4
ارسال دفترچه تلفن 5
ارسال منطقه ای کشوری 6
ارسال مشاغل 7
ارسال مشاغل به تفکیک استان 8
ارسال کد پستی 9
ارسال محله ای 10
ارسال منطقه ای ایرانسل 11
جهت ارسال از این بخش باید مدارک آپلود و آدرس دقیق اعلام شود ارسال رده سنی جنسیت 12
همراه اول با تقسیمات کشوری 13
ارسال از موبایل 17
پیامک مناسبت 18
کدخوان 19
ارسال به بلک لیست 20
منشی پیامک 21
پیام پیش فرض 22
دفترچه تلفن 23
پاسخگو خودکار 24
مسابقه 25
نظرسنجی 26
سیستم ایمیل 27
منشی عضویت 28
اخطاریه و تبریکات 29
اقساط 30
هدیه 31
کدخوان 32
انتقال پیامک 34
ایجاد همکار 35
مدیریت کاربران 36
مدیریت پرداخت ها 37
قیمت گذاری پیامک 38
قیمت گذاری خطوط 39
سطوح دسترسی 40
اخبار 41
مدارک 42
تنظیمات بانکی 43
بانک شماره 44
درخواست خط خدماتی 45
خرید خط 46
پروفایل- کنترل پنل از موبایل - اطلاعات تماس با مدیریت - خدمات وب سرویس - افزونه ها اطلاعات حساب و خدمات هوشمند 47